Uppsala hemtjänst och hemsjukvård

Svensk Kvalitetsvård AB har avtal med Uppsala kommun och utför hemtjänst och hemsjukvård. Vi utför även RUT tjänster inom hemvård.

Vårt mål är att du ska uppleva bästa möjliga välbefinnande och vara nöjd och trygg med vårt arbete. Därför kännetecknas vårt arbetssätt av helhetssyn, hög personalkontinuitet, tillgänglighet och bra bemötande. Vi arbetar utifrån en kristen värdegrund med fokus på allas lika värde. 

Du har möjlighet att vara delaktig i planeringen av hur och när insatserna ska genomföras och överenskommelsen dokumenteras i en genomförandeplan.

Verksamhetschefen är distriktssköterska med mångårig erfarenhet av hemsjukvård och hemtjänst. Specialkompetens finns inom diabetes, demens och palliativ vård.  Våra medarbetare är undersköterskor och vårdbiträden med erfarenhet av hemtjänst.


 

Information om utförare finns i Uppsala kommuns utförarkatolog där du kan välja Svensk Kvalitetsvård som din hemtjänstutförare.

Vi lovar att du ska:
- få veta vilken personal som 
kommer hem till dig

 - bli kontaktad i förväg om någon annan personal kommer istället  för den som förväntas komma

- bli kontaktad om personal blir försenad

- bli inbjuden till delaktighet och inflytande när genomförandeplanen upprättas och i det fortsatta arbetet
Sagt om oss

"Tack för allt ni åstadkom under den tid ni hjälpte min vän när hon var som mest skör. Vi önskar er all framgång och att alla som har behov av hemtjänst väljer ert företag."
Maria K.