Uppsala hemtjänst och hemsjukvård

Svensk Kvalitetsvård AB har avtal med Uppsala kommun och utför hemtjänst och hemsjukvård. Vi utför även RUT tjänster inom hemvård.

Vårt mål är att du ska uppleva bästa möjliga välbefinnande och vara nöjd och trygg med vårt arbete. Därför kännetecknas vårt arbetssätt av helhetssyn, hög personalkontinuitet, tillgänglighet och bra bemötande. Vi arbetar utifrån en kristen värdegrund med fokus på allas lika värde. 

Du har möjlighet att vara delaktig i planeringen av hur och när insatserna ska genomföras och överenskommelsen dokumenteras i en genomförandeplan.

Vår verksamhetschef är socionom med erfarenhet av biståndsbedömning. 
Bitr. verksamhetschef är distriktssköterska med mångårig erfarenhet av hemsjukvård och hemtjänst. Specialkompetens finns inom diabetes, demens och palliativ vård.  Våra medarbetare är undersköterskor och vårdbiträden med erfarenhet av hemtjänst.


 

Information om utförare finns i Uppsala kommuns utförarkatolog där du kan välja Svensk Kvalitetsvård som din hemtjänstutförare.

Klicka här för att komma till utförarkatalogen.

 
Sagt om oss

"Tack för allt ni åstadkom under den tid ni hjälpte min vän när hon var som mest skör. Vi önskar er all framgång och att alla som har behov av hemtjänst väljer ert företag."
Maria K.