Om oss

Svensk Kvalitetsvård AB är ett företag som utför hemtjänst, hemsjukvård och RUT tjänster i Uppsala kommun. I Knivsta kommun utför vi hemtjänst och RUT tjänster. Inom företaget finns gedigen kunskap, erfarenhet och kompetens inom området.

Vår värdegrund utgår från alla människors lika värde oavsett religion, etnicitet eller livshistoria. Varje person är lika värdefull och ska bemötas med respekt, lyhördhet och värme. Vi arbetar för att den enskilde ska få vara självständig och vi vill stärka individens egna resurser. 

Svensk Kvalitetsvård AB har som mål att varje person ska uppleva mesta möjliga välbefinnande varje dag och alla våra kunder ska vara nöjda och trygga med vårt arbete. Så långt det är möjligt strävar vi också efter att möta individens unika önskemål för att möjliggöra guldkant i vardagen.  

 

Ann-Lis Söderberg är eldsjälen bakom Svensk Kvalitetsvård och har ett stort engagemang för äldre.

Ann-Lis är disktrisktssköterska och har även diabetssköterskeutbild-ning och  har långvarig erfarenhet av kommunal hemsjukvård.  Hon  har även jobbat inom Region Uppsala och vid Socialstyrelsen. 

 

Respekt

Lyhördhet

Värme