Knivsta Hemtjänst

Svensk Kvalitetsvård AB har avtal med Knivsta kommun och vi utför alla insatser som du fått beviljat av biståndshandläggare. 

Vi utför även RUT tjänster inom hemvård.

Målet är att du ska vara nöjd och trygg med vårt arbete och därför kännetecknas vårt arbetssätt av helhetssyn, hög personalkontinuitet, bra bemötande och tillgänglighet. Vi arbetar utifrån en kristen värdegrund med fokus på allas lika värde. 

Du har möjlighet att vara delaktig i planeringen av hur och när insatserna ska genomföras och överenskommelsen dokumenteras i en genomförandeplan.  

Verksamhetschefen är distriktssköterska med mångårig erfarenhet av hemsjukvård och hemtjänst. Specialkompetens finns inom diabetes, demens och palliativ vård. Våra medarbetare är undersköterskor och vårdbiträden med erfarenhet av hemtjänst.


 

Vi lovar att du ska:
- få veta vilken personal som 
kommer hem till dig

 - bli kontaktad i förväg om någon annan personal kommer istället  för den som förväntas komma

- bli kontaktad om personal blir försenad

- bli inbjuden till delaktighet och inflytande när genomförandeplanen upprättas och i det fortsatta arbetet