Knivsta Hemtjänst

Svensk Kvalitetsvård AB har avtal med Knivsta kommun från och med den 1 december 2018 för att utföra äldreomsorg. Vi utför hemtjänst till dig som är 65 år och äldre och som genom biståndsbeslut blivit beviljad omvårdnad- och serviceinsatser.

Vi utför även RUT tjänster inom hemvård.

Vi arbetar utifrån ett hälsofrämjande perspektiv som innebär att stärka hälsa och oberoende genom att tillvarata dina resurser utifrån din möjlighet. 

Målet är att du ska vara nöjd och trygg med vårt arbete och därför är vi måna om att ha hög personalkontinuitet och vi efterfrågar och respekterar dina åsikter. Ett annat mål är att, så långt som möjligt, utföra det som du anser vara viktigt för ett dagligt liv med kvalitet, med andra ord, guldkant i vardagen. 

Våra  medarbetare har undersköterskeutbildning eller annan likvärdig kompetens men även vårdbiträden med erfarenhet kan jobba hos oss.  Medarbetarna är utvalda genom deras ansvarsfulla förhållningssätt, utbildning och erfarenhet  vilket är en förutsättning för att målen ska uppnås. När du väljer oss som utförare  utses en kontaktman som tar ett större ansvar för att du ska få det du behöver och kommer vara den som i huvudsak kommer hem till dig. Tillsammans med kontaktmannen möter du ett begränsat antal av våra medarbetare.

Information om utförare finns i kommunens utförarkatolog. Från och med 1 december 2018 kan du välja Svensk Kvalitetsvård AB som utförare.

Om du behöver hjälp är du välkommen att kontakta oss på telefon 0790 68 77 79.

Det är inte dyrare att välja oss eftersom kostnaden är enligt kommunens taxa.